Emmi Pikler

De Vlinder verkoopt het originele Emmi Pikler materiaal en we geven graag advies over alle mogelijkheden.

Emmi Pikler (1902-1984) was kinderarts in Boedapest. Ze begeleidde ouders bij hun vragen over opvoeding en bezocht gezinnen met jonge kinderen. Later nam ze de leiding van een kindertehuis over en heeft vijftig jaar de kans gekregen het jonge kind nauwlettend te observeren.

Ze werkte vanuit de visie dat kinderen recht hebben op aandachtige en liefdevolle begeleiding door de volwassenen. Het Emmi Pikler speelmateriaal, ondersteunt de ontwikkeling van het kind.

De liefdevolle aandacht van mens tot mens geeft het kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Kinderen slapen tevreden en spelen aandachtig wanneer ze in de verzorgingssituatie rust, tijd en aandacht krijgen.

Baby’s zijn nieuwsgierig en ondernemend. Ieder kind leert spelend en bewegend rollen, kruipen, zitten, staan en lopen in zijn tempo.

Voor de volwassenen de uitdaging de voorwaarden daartoe te scheppen. Dat betekent het bieden van een veilige, uitdagende en op de leeftijd afgestemde omgeving zodat het kind uit eigen initiatief actief kan bewegen en spelen met speelgoed dat aan zijn onderzoeksdrang tegemoet komt.

Wij hebben een samenwerking met de Nederlandse Emmi Pikler Stichting.