SpeelRuimte

Bewegen Ontdekken Spelen

Speelgroep voor kinderen van 4 tot 30 maanden

Vind je het leuk om andere ouders en kinderen te ontmoeten en vind je het leuk om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van je kind?
Dan is SpeelRuimte iets voor jou!

SpeelRuimte is een speelgroep voor kinderen van 4-30 maanden en biedt je kind uitdagend speelmateriaal (o.a. van Emmi Pikler) en veilige klimobjecten in een speciaal ingerichte ruimte. Er zijn drie verschillende leeftijdsgroepen. Samen met jou kijkt pedagoog Gonny Tromp naar het spel van je kind en geeft je concrete handvatten om je kind te begeleiden.

Naast de speelgroep zijn er gespreksavonden waar allerlei vragen van ouders aan de orde komen, bijvoorbeeld over eten, slapen, zelf spelen of grenzen aangeven. SpeelRuimte biedt wekelijks spelen gedurende een uur. Na afloop eten en drinken de kinderen iets.

Je bent van harte welkom met je kindje!

Bel of mail gerust voor meer informatie of mogelijkheden en prijzen,

Gonny Tromp 

 

Plaats:

Zolder van GezondheidscentrumPlus

Jan Smitzlaan 7

5611LD Eindhoven

Kosten:

Bel of mail voor meer informatie

Inschrijving:

speelruimte@gonnytromp.nl of

06-57527732

Informatie:

www.gezondheidscentrumplus.nl/speelruimte

www.pikler.nl